LH_Phuket

LH_Phuket

Friday, September 14, 2012

Logos Hope's visit to Phuket, Thailand              องค์กรพันธกิจ OM Thailand มีความชื่นชมยินดีที่จะแจ้งข่าวเรื่องพันธกิจเรือ Logos Hope ร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่สองในเดือนสิงหาคมนี้  เรือ Logos Hope เป็นเรือพันธกิจในองค์กร OM นานาชาติ โดยมีผู้รับใช้เป็นมิชชันนารีกว่า 400 คน มาจากกว่า 50 ประเทศ และเดินทางไปทำพันธกิจทั่วโลก  ตัวเรือมีขนาดใหญ่ 130 เมตร สูงถึง 9 ชั้น และมีขนาดใหญ่เป็น 1.5 เท่า ของเรือพันธกิจ Doulos ที่เคยมาเยือนประเทศไทยแล้วหลายครั้ง    เรือ Logos Hope นั้นเป็นหนึ่งใน 12 ประเภทพันธกิจขององค์กร OM นานาชาติ    ไม่เพียงเป็นร้านหนังสือเท่านั้น แต่มีการลงพื้นที่ทำพันธกิจการออกประกาศ การสร้างสาวก การช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชุมชน และประสานงานกับคริสตจักรท้องถิ่น  ในขณะที่บนเรือมีการจัดกิจกรรม และการจัดประชุมอบรมต่างๆ ให้กับผู้เข้าชม
กำหนดการมาเยือนประเทศไทยของเรือ Logos Hope
    *** วันที่  15-18 สิงหาคม 2013 
 และ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2013
 ท่าเรือน้ำลึกอ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต

OM Thailand มีนโยบายจะจัดส่งอาสาสมัครไทยขึ้นรับใช้บนเรือในทุกๆ ปี เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำคริสเตียน  การสร้างสาวก และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ จากที่เคยส่งอาสาสมัครขึ้นรับใช้บนเรือ Doulos ตั้งแต่ปี 2008 OM Thailand ก็ได้ส่งผู้รับใช้บนเรือ Logos Hope แล้ว 1 คน ในปี 2010 คือนายยุทธกร เกรียงปริญญากิจ (Jimmy) จากคริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ ซึ่งยังรับใช้อยู่บนเรือในปัจจุบัน  ส่วนในปีนี้  OM Thailand ได้ส่งอาสาสมัครคนไทยอีก 5 คน ขึ้นรับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี (2012 – 2014) ได้แก่
1.               Mr. Narong Srisakunphat                from Immanuel Baptist Church, Bangkok
2.               Mr. Satiphap  Aimsaart                  from Immanuel Baptist Church, Bangkok
3.               Mr. Sirisawat Komsaksathaporn   from Avoda Church, Tak
4.               Ms. Pearl Homberg                         from Avoda Church, Tak
5.                Ms. Wasana  Buakham                   from Immanuel Baptist Church, Bangkok

ทั้งนี้ OM Thailand ได้เปิดรับอาสาสมัครขึ้นรับใช้บนเรือ Logos Hope อย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาการรับใช้ ตั้งแต่ 2 เดือน  1ปี และ 2ปี      อีกทั้งเปิดรับอาสาสมัครช่วยด้านการแปลภาษา และการประสานงาน ในระหว่างที่เรือมาเทียบท่าในประเทศไทยเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้เป็นอาสาสมัคร
1.               เป็นคริสเตียนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.               สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.               ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับทางเรือ Logos Hope
พี่น้องที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือ ผู้ประสงค์จะรับการอบรมพิเศษบนเรือ (On board Training) ผู้ประสงค์จะเชิญทีมงานจากเรือพันธกิจไปทำกิจกรรม (Church and School visit )  ผู้สนใจร่วมรับใช้เป็นอาสาสมัครบนเรือ (Logos Hope Crew) และร่วมพันธกิจกับ องค์กร OM Thailand สามารถติดต่อได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 083-432-2078 (เดล)   E-mail : info.th@om.org
และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : OM Thailand   และ http://omthailand.blogspot.com/ 
Thursday, April 19, 2012

2012 Event Schedule

January
14th – 28th : Flood Relief Team from Australia visits Thailand
16 th – 17 th : Flood Relief at Full Gospel Bible College, Bang Kae, Bangkok.
February
7 th : Job Interview and Resume Writing Seminar for college student at King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Bangkok.
25 th-26 th : English 2 School Camp at Thung Kru, Bangkok.
26 th -29 th : OM International Leaders Meeting (ILM) at Windsor Hotel, Sukhumvit, Bangkok.
March
1 st : OM International Leaders Meeting (ILM) at Windsor Hotel, Sukhumvit, Bangkok.
3 rd – 4 th : IJC Leadership Seminar at King Monkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok
June
30 th : Logos Hope Line-Up team arrived. (Sattahip Team)
July
9th -19th : Leadership Training and Out of Comfort Zone (OCZ) conference in Malaysia
10th : Logos Hope Line-Up team arrived (Bangkok Team)
August
1st – 28 th : Logos Hope Volunteer Recruitment
21st - 22nd : English 2 School Camp at Samut Prakarn
30th : International JOY Club Open House at King Monkut’s University of Technology Thonburi
September
6 th – 8 th : International JOY Club 'Up-Grade' seminar for college students
October
19th – 21th : IJC Leadership Camp at King Mongkut’s University of Technology Thonburi
December
6 th -9 th : English 2 School Camp in the local schools
11 th : Christmas Event at king Mongkut’s University of Technology thonburi

About OM


George Verwer began mission outreach in 1957 leading to the formation of Operation Mobilization. OM has grown to 6,000 people working in more than 110 countries are serving with Operation Mobilization to bring a message of hope to the world. We love Jesus and we want others to have the opportunity to hear about HimWorking in every continent and on every ocean (via two ocean-going ships), OM seeks to demonstrate and proclaim the love of God. OM teams adapt to the local culture and situation, finding the best ways to tell people how lives have been changed and how they can meet Jesus. Wherever possible, OM works in partnership with the local church, encouraging and supporting local believers. Where there is no church... we seek to plant churches.

OM's focus will always be youth. There will always be a need for people of every age and talent in OM but OM's emphasis is on equipping young people to reach their peers all over the world. A summer, a year or two or longer on an OM team can be an excellent way of determining God's will for your life. Local churches with a vision for their young people often send them, individually or in groups, for training in OM.

Today it is easier than ever to serve in missions. Whatever your abilities or availability, there is a place for you in OM. Creative new methods for evangelism and new areas of ministry are developing constantly. As new technologies increase in value within OM, so does the need for skilled personnel. But above all, we need people willing to learn and serve wherever the needs are greatest.